RİSK ANALİZİ

ΚΜΚD, koruma alanında uzman mimar, inşaat mühendisi, arkeolog, sanat ve mimarlık tarihçileri ile gerçekleştirdiği saha çalışmaları üzerinden yerinde inceleme, belgeleme ve araştırmaya dayalı raporlar hazırlar. Bu raporlar risk altındaki kültür varlıklarımızın korunması için acil müdahale gerekliliğini vurgular. Koruma alanındaki ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara sağlıklı ve bütüncül bilgi aktarmayı hedefleyen raporlar aynı zamanda eserlerin korunması için yöntem ve öneriler geliştirir.

Bu bağlamda, bu proje kapsamında da özellikle artık kullanılmayan, sahipsiz ya da terkedilmiş, doğa ve insan eliyle her türlü tahribata açık kültür varlıklarımızın mevcut fiziki durumlarının belgelenmesi, tarihi araştırma, sorunlarının tespiti, risk analizlerinin yapılması ve korunması için saha çalışmaları yaptıılmıştır.

Saha Çalışmaları

Çalışma kapsamında Güney Marmara Adaları’ndaki yapıların bir listesi oluşturulmuş, listelenen bu yapılar uzman bir ekip tarafından üç farklı tarihte ziyaret edilerek incelenmiştir. Saha ziyareti gerçekleştirilen adalar arasında Marmara Adası, Ekinlik Adası, Avşa Adası, Paşalimanı Adası, Koyun Adası, Yer Adası, Soğan Adası, Hasır Adası, Fener Adası, Hali Adası ve Sedef Adası yer almaktadır. Bu adalardan 6’sı tarihi binalar barındırmaktadır ve toplam 78 yapı belgelenmiştir. Belgelenen binalar arasında dini yapılar, evler, eğitim binaları, endüstri mirası yapılar, ticari yapılar ve tarihi çeşmeler yer almaktadır.

Yapılar, saha çalışmalarına katılan uzmanların mesleki bilgi ve tecrübeleri ışığında incelenmiştir. Analizlerde binaların mimari özellikleri, tipolojileri, yapım teknikleri, dönem izleri ve mevcut fiziki durumları tespit edilmiştir. Bu yapıların mevcut sorunları irdelenerek karşılaştırmalı analizler yapılmış, korunabilmeleri için müdahale öncelikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Risk Matrisine buradan ulaşabilirsiniz.


Raporlar


Dini Yapılar


Konutlar


Eğitim Yapıları


Endüstriyel ve Ticari Yapılar


Güney Marmara Adaları Çeşmeleri


Güney Marmara Adaları Tarihçesi