PROJE

Güney Marmara Adaları: Mimari Mirasın Belgelenmesi ve Risk Analizi’’ adını taşıyan proje Alman Dışişleri Bakanlığı (Auswärtiges Amt) tarafından desteklenmiştir.

Projenin ana amacı, Güney Marmara Adaları’ndaki tarihi yapıları saha çalışması ile yerinde belgelemek ve risk matrislerini hazırlamaktır. Bilimsel bilgi üretim sürecinin önemli bir parçası olacak olan bu proje, tarihi binaların ömrünün uzatılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda proje, bölge halkının kültürel farkındalığına da katkıda bulunmaktadır.

Bu proje kapsamında Güney Marmara Adaları mirasına ilişkin bir yayın bulunmaktadır. Ve bu yayın, Güney Marmara mirası, bu mirası tehdit eden riskler ve koruma önerileri hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Projedeki diğer adım ise bu yapıların tanınmasını sağlamak ve Güney Marmara Adaları'nın tarihi mirasının korunmasını desteklemek amacıyla bir seminer ve bir fotoğraf sergisi aracılığıyla bu sonuçların yaygınlaştırılmasıdır.


RİSK ANALİZİ

B1_small B2_small

ΚΜΚD, koruma alanında uzman mimar, inşaat mühendisi, arkeolog, sanat ve mimarlık tarihçileri ile gerçekleştirdiği saha çalışmaları üzerinden yerinde inceleme, belgeleme ve araştırmaya dayalı raporlar hazırlar. Bu raporlar risk altındaki kültür varlıklarımızın korunması için acil müdahale gerekliliğini vurgular. Koruma alanındaki ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara sağlıklı ve bütüncül bilgi aktarmayı hedefleyen raporlar aynı zamanda eserlerin korunması için yöntem ve öneriler geliştirir.

Bu bağlamda, bu proje kapsamında da özellikle artık kullanılmayan, sahipsiz ya da terkedilmiş, doğa ve insan eliyle her türlü tahribata açık olan kültür varlıklarımızın mevcut fiziki durumlarının belgelenmesi, tarihi araştırması, sorunlarının tespiti, risk analizlerinin yapılması ve korunması için saha çalışmaları yapılmıştır.


DEĞER ANALİZİ

Projenin, risk değerlendirme odağına ek olarak, yerel halkın adalardaki kültürel mirasa verdiği değeri analiz edebilmek amacıyla Güney Marmara Adaları’nda yaşayan insanlarla görüşülerek ‘yerel hafıza’ hakkında bilgi toplandı. Yerel toplum tarafından taşınan ve (veya) yeniden yorumlanan değerler de dâhil edilerek adalıların kendi miraslarına olan tutumları ve onlara atfettikleri değerin daha geniş anlamda anlaşılması amaçlandı. Yüz yüze ve internet üzerinden yapılan anketler ve görüşmelerde elde edilen sonuçlar rapor olarak site içeriğinde özetlenmiştir.

B3_small B4_small

DİJİTAL ENVANTER

B1_small B2_small

Dijital teknoloji aracılığıyla projenin belgeleme ayağındaki etkisini arttırabilmeyi amaçladık. Bu bağlamda The Heritage Management Organization (HERITΛGE) işbirliğiyle, mimari ve somut olmayan hususları bir arada sunmak üzere dijital teknoloji de kullanıldı. Bazı yapıların dijital modelleri oluşturuldu ve 360° panoramik kayıtları alındı. Seçilen yapıların 3D modelleri ve 360° panoramik görüntüleri için fotogrametri tekniği kullanıldı. Bu çalışmanın ve bu dijital teknoloji kullanımının hem kültürel miras varlıkları hem de proje açısından çok büyük bir etki yaratacağına inanıyoruz.


İLETİŞİM

Proje ile ilgili sorular için:

KMKD


Elmadağ / Istanbul (Türkiye)
+90 (212) 246 19 15

Eposta gönder

Dijital uygulamalar için:

HERITΛGE

810W Washington Blvd
Suite 260, Chicago IL 60607 (ABD)
+30 216 700 33 25 #403

Eposta gönder